جهنم

درارو باز بزار خونه گرمه/این جهنمی که تو ساختی کشنده ست
من تمومِ خنده هامو به تو باختم /تویی که همیشه لبخندت برندست

در و دیوارای این خونه همیشه /واسه من زندونِ شیشه ای میسازه
به خیالِ اینکه عشق پاشو بزاره/درزِ این پنجره ها همیشه بازه

نمی لرزه گوشِ خونه ی من و تو /ما دو تا سکوت ِ سردِ بی صداییم
دو تا مُرده، که تنامون یخ بسته /ما ازین جهانِ زنده ها جداییم

هر کی دنیامونو دیده بغض کرده/بس که آبروی عاشقارو بردیم
همه چیزو بینمون انکار کردیم /همه چیزو به فراموشی سپردیم

بگو چی ما رو بهم نزدیک کرده/ جز یه خونه که شبیه جای خوابه
توی خونه ای که غم تکرار میشه/هر یه لحظه ش واسه هردومون عذابه

راهتو میری منم راهِ خودم رو /من نمیتونم به این خونه بگم عشق
حلقه ای که بینِ ماست طنابِ داره/من نمیتونم به این حلقه بگم عشق

( تشکر میکنم از همه ی دوستانی که همیشه من رو با نظراتشون به سمت پیشرفت سوق دادن.سپاسگذارم.ترنم)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6514کپی شد!
1373
۳۱