دیشب

قسمت ابتدا (کند : استفده از پیانو)

دیشب دلم خیلی گرفت — ابر چشام بارونی شد
از غصه ی دوری تو — خون از چشام جاری میشد
اون وقت به یاد روی تو — به یاد خاطراتمون
نشستمو آه کشیدم — واسه روزای رفتمون

قسمت اوج (ریتم : استفاده از گیتار)

بدون خدا نمیگذره — از اون که هستیمو گرفت
از اون که عشقم رو ربود —
نفرین من به سرنوشت
هر لحظه فریاد و صدا . از هر طرف از هر کجا — لبریز تشویشم ولی . بازم میگم بیا بیا

https://www.academytaraneh.com/6498کپی شد!
2940
۱۴