حس

یه حس غریبه تو افسرگیم
نذار اینقدر امشب آشفته شم
تو این درد آشفتگی با همیم
نذار عینه آیینه دیونه شم
یه ماه قشنگه تو دستای تو
صدا میزنه یک نفس با منی
دیونه شدم بس که دیونه تم
خودم میدونم تو بهشت منی
بیا از دلم یک نشونی بده
که ثابت کنه عشقه تو با منه
بگو هم نفس من شدم مال تو
که پرواز تو از نگاهه منه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64745کپی شد!
800
۸