ظالم

نمی دونم چرا چشمام با یاد عشق تو خیسه چرا دستام روی کاغذ فقط از تو می نویسه
نمی دونم که چرا من شدم مدهوش نگاهت منو افسون کرده انگار جادوی چشم سیاهت
نمی دونم چرا دستام تورو می بینه می لرزه با تو بودن برای من قد یک دنیا می ارزه
آخه ظالم چرا با من نمی مونی نمی مونی دوست دارم مگه ظالم نمی بینی نمی دونی
دوست دارم دوست دارم
گفتن از تو شده کارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64308کپی شد!
1140
۱