دنیای ناتو

دنیای ناتو

من ازت چیزی نمی خوام جز همین یه نیم نگاهی
که به من یا که به دنیام می کنی تو گاه گاهی
یه کمی دلگیر و خستم من از این دنیای ناتو
صدای این مرد و بشنو یکمی حرف داره با تو

دیگه دنیات جای من نیست آدمات عجیب غریبن
حاضرن که تو بمیری بتونن جاتو بگیرن
توی این شهر شلوغ هرکی فکر خودشه
هیشکی با من خوب نبود سایمم تو خودشه

دیگه می خوام بکنم دل از تموم آدما … آخه هیشکی منو باور نداره به جز خدا
خدا جون فقط تویی .. که همیشه کنارمی … من دیگه چیزی نمی خوام .. وقتی همیشه با منی

میرم از اینجا که شاید یه کمی آروم بشم
حتی حاضرم بمیرم یکمی تنها بشم
دیگه خستم از دروغ و خستم از دوز و کلک
من دیگه بریدم از بازی این چرخ و فلک

تا کجا باید برم این راه تهش بن بسته
تو که می دونستی من داغونمو دل خسته
زندگی بالا و پایین داره اینو میدونم
بس که نارو خوردم از این آدما نمی تونم

دیگه می خوام بکنم دل از تموم آدما … آخه هیشکی منو باور نداره به جز خدا
خدا جون فقط تویی .. که همیشه کنارمی … من دیگه چیزی نمی خوام .. وقتی همیشه با منی

https://www.academytaraneh.com/64294کپی شد!
900
۱۲