بیا برگرد

پشیمونم از این گریه نگاهت گونمو تر کرد
با این چشمای مجنونم فقط بهت میگم برگرد
میدونم دیره اما مطمئنم که تو با من میگیری حس پرواز
می دونم عاشقی اما داری فاصله میگیری از این احساس
من از رفتن هراسونم خودت میدونی داغونم
من از جنس سکوت و مرگ من احساستو میدونم
بیا برگرد که شاید لحظه هام رنگی بگیره
فقط دست تو میتونه نزاره زندگیم بی تو بمیره
من از حرفات می رنجم ولی با بغض میخندم
چشامو جز از این چشمات به روی گریه میبندم
بازم با گریه میخندم
میخندم حال و روزم با یاد تو بهتر شه
میخندم من به این احساس که شاید گریه کمترشه

https://www.academytaraneh.com/64158کپی شد!
749
۲