کتِ بر عکس

تقدیم به روح دوستانی که پریشب در حادثه آتش سوزی آسایشگاه روانی در گوشه ای از این دنیا غریبانه سوختند.

به یادت قهوه می نوشم       همین امروز شد یکسال

 یه سنگ قبر کوچولو          واسم افتاده توی فال

همین امروز شد یکسال      تو قلب من یه شبقرنه

 لای صدسال تنهاییه          مارکز، باز سرگرمه

تو رفتیو تمومه ذهنم از دم باز خالی شد 

                     چشام ابری شد و بارون واسه گلهای قالی شد

به یادت قهوه می نوشم      به عشقت تلخ می نوشم

 واسه عکسات توی لب تاپ    لباس آبی می پوشم

هنوز آبی رو دوست داری؟    توی اون سرزمین سبز

هنوزم با منی اما                به رسم تلگراف و رمز

به رسم رویا تو کابوس        به یاد مرد با ناموس

 تمومه شهر تاریکه             یکی در زد با یه فانوس

تو رفتیو تمومه ذهنم از دم باز خالی شد 

                     چشام ابری شد و بارون واسه گلهای قالی شد

توی اون سرزمین سبز        لباس آبی می پوشی

توی عکسات رو فیسبوکت  می بینم خنده میفروشی

شدی مثل پر طاووس        لای مردای بی ناموس

تمومه شهر تاریکه           یکی در زد، با یه فانوس

تو رفتیو تمومه ذهنم از دم باز خالی شد 

                     چشام ابری شد و بارون واسه گلهای قالی شد

منم اینجا هنوز هستم         با این فکرا همش مستم

نمی دونم که گندیدم          یا اینکه باز هم جستم

ولی خستم از این تکرار      از این شبهای بد کردار

 از این همدم، از این فانوس  از این سایه روی دیوار

همین امروز بدخُلقم           همین امروز شد یکسال

کتِ برعکسو پوشیدم          رو سایم افتاده یک بال

تو رفتیو تمومه ذهنم از دم باز خالی شد 

                     چشام ابری شد و بارون واسه گلهای قالی شد

پی نوشت: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر …..

https://www.academytaraneh.com/60667کپی شد!
793
۱۷