حصار

حصار

چشمارو می بندم ُ خاطرات از نو می شن
با روح ِ عشقت، دوباره زنده می شم

حصاری می زنم از جنس شیشه
با بوی ِ عطرت ، دوباره عاشق می شم

بیا راه عبورمو رویایی کن ، دوباره جاده ی من باش
دستای سردمو بگیر ، شده اینبارُ خورشید ِ من باش

مثِ ناجی ِ قلبای پُرامید ، نسیم ِ من شو
تقدیرُ بسپور به ما، تصمیم ِ من شو

آغوش گرمت ُ یه دنیا پهن کن
با هجوم لحظه ها ، از عشقت کم نکن

بال شکسته مو وا کن ، جنسم از یه آواره
این دل ُ خلوت نبین ، آسمونم شوق یه پروازه

بیا راه عبورمو رویایی کن ، دوباره جاده ی من باش
دستای سردمو بگیر ، شده اینبارُ خورشید ِ من باش

مثِ ناجی ِ قلبای پُرامید ، نسیم ِ من شو
تقدیرُ بسپور به ما، تصمیم ِ من شو

 

شهرام دانش

تقدیر و سپاس از دوستان عزیزم ؛

از این نویسنده بیشتر بخوانید: