تو مال من میشی

تو مال من میشی حتی اگه دورت دیوار چین باشه
حتی اگه سهم من که تو رو میخوام میدون مین باشه
از این گریزی نیست تو مال من میشی این کار تقدیره
تو مال من میشی تو اون شبی که غم از خونمون میره
این خیلی آسونه تو مال من میشی بی من نمیتونی
تو مال من میشی با اینکه از دستام هر دم گریزونی
تو مال من میشی حتی اگه دورت دیوار چین باشه
حتی اگه سهم من که تو رو میخوام میدون مین باشه
تو مال من میشی بانوی هر لحظه اسطوره هر سال
پروانه تقدیر همزاد رخ در رخ تندیس بی اشکال
سهم منی بانو از این گریزی نیست حوای بی تقصیر
این کار تقدیره تو مال من میشی ای عشق دامنگیر
تو مال من میشی حتی اگه دورت دیوار چین باشه
حتی اگه سهم من که تو رو میخوام میدون مین باشه

م.ب افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6007کپی شد!
1213
۲۷