بیا و امتحانم کن

*/ /*
دعا شاید یه درمونِ واسه تسکینِ دردِ من
نوشتن راهِ آخر شه واسه دستایِ سردِ من

دوباره فک کن از اول جدایی راهِ آخر نیست
گذشتن خیلی شیرینِ بگو دیدارِ آخر نیست

هنوز یادِ تو ام هر شب هنوز دستاتو می گیرم
نگاهت می کنم آروم و با حسِ تو میمیرم

توانِ خوندنم کم شد ببین سردِ صدای من
پُراز اشکِ به یادِ تو عزیزم این چشای من

بذار حس کنم اینجایی نذار باور کنم رفتی
چطور آروم کنم دل رُو چطور باور کنم هستی ؟

بیا و امتحانم کن عزیزم مثه سابق باش
مثه خندیدن گل باش عزیزم مثه سابق باش

تو با من قهری اما من هنوز با یاد تو شادم
بهت گفتم هزاران بار که دل به مهر تو دادم

چی میشه بازم از اول دوباره یارِ هم باشیم
تمومش کن جدایی رو بیا تو فالِ هم جاشیم
بیا دلدارِ هم باشیم.

https://www.academytaraneh.com/5939کپی شد!
800
۱۸