هیچ

همیشه هیچم همیشه تنها

پرازسکوتوشب وشکستن

چه سرنوشتی نصیب من شد

چه دردیه درد بی توبودن

من ساده وخواب توآسمونی

رفتی نگفتی تنها میمونم

تشنه ی بارون بودم ولی تو

حتی ندادی ابرو نشونم

هنوز از اینجا که من شکستم

صدای پاته که داره میره

دلم گرفته ازاینکه میری

از این رفتنت دلم میگیره

منوبه دست هراس نسپر

توبهت تردید دل بریدن

تواتفاق شب من از تو

وقتی به هیچ میرسه تن من

میون این شب سکوتو بشکن

وقتی ترانه شنیدنی نیست

توفکر کوچ ستاره ها باش

این راه رفتن رسیدنی نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/57967کپی شد!
746
۲۷