مولود الکعبه (فارسی و عربی)

انفطر فی حایط الکعبه ، یوم الی انولد نیشــــــــان
قالت یا علی او وضعت ، المطوع الانس و الجان
***
ابحضن النبی و اتربیت ، تستاهل التربیه
ابن عمران یا نعمین ، یا شیمت العربیه
***
کبرت او کبّرت لل دین ، او بایعت النبی المخـــــتار
اول من دخل بحروب ، او زدت من هل بلد کل عار
***
ربیع اثناعشر سهریت ، لل دین او دواویــــنه
رفع ایدک یبو الحسنین ، الغدیر الخم یحاچینه
***
کمل هل دین و ابسیفک ، الذلفقار شاهد بــــــــــیه
کصرت اضلوع کل قاید ، نکر ضرباتک اتداویه
***
هجمت او حررت هل ناس ، مظلومه لبو سفیان
شهدتلک او تاخذ ثار ، من البل حرب طوفــــان
***
یعابد یا ضوه لل دین ، یا عامود هل خیـــــــمه
هل راس انطبر بل سیف ، ابن ملجم ابترسیمه
***
قدر جاک الضرب بللیل ، والمحراب یدعیلک
الملعون الکصر فیک ، الشیعه ارواح تفدیلک

معنی:

علی مولود کعبه شد ، شکاف برداشت دیــوارش
جن وانس اطاعت کرد ، از این مولود سردارش
***
در آغوش نبی پویا ، شدی در بهترین اوقــــات
تویی آیه ی بیت الله ، تو شمشیر عرب در ذات
***
با اون تکبیر گویانت ، و اون بیعت با مــــــــهرت
به جنگ ملحدان رفتی ، بریدی ظلم از اون شهرت
***
دوازده سالگی در جنگ ، ظاهر شدی ای یاور
پیامبر دست تو جویید ، غدیر خم شـــــده داور
***
با شمشیر و ایمانت ، ذوالفقار شاهد شـــد
شکستی دنده ی کفار ، بد کردار عابد شد
***
با قدرت و سرداری ، چنان لغزید ابوسفــــــیان
به نابودی حسین اومد ، یزید در کربلا جوشان
***
عدالت نور و تقوایت ، چنان پیچید ســــرداری
طرح کودتا کردن ، ابو ملجم عجــــب زاری
***
از مکر و حیله ی کفار ، توی محراب خوابیدی
شیعه داغدارت شد ، عزا دار تو می دیـــــــدی

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5609کپی شد!
729
۸