ما هر دو بیماریم……

از اینجا راهی نیست ,تا شک و بدبینی
من با توام اما , من رونمی بینی

دستاتو میگیرم ,دنیات یخ بسته
انگار من نیستم ,اینجا تو این لحظه

هیچ اعتراضی نیس ,فکرم پریشونه
هستیم ما اما,متروکه این خونه

حس میکنم هر دو ,هم نقش دیواریم
از بس که شک کردیم ما هر دو بیماریم

بی عشق میخوابیم ,درگیر امروزیم
بی عشق تو این خونه ,ما هر دو میسوزیم

این اتفاقی نیست ,عشق ترک خورده
ما با همیم اما, احساس ما مرده
بهنوش فراهانی
۱۷/مرداد/۱۳۹۱

https://www.academytaraneh.com/5595کپی شد!
1167
۵۹