قربون غصه هام برم

قربون غصه هام برم ، تنها نمیذارن منو

همش میان دور و برم ، خیلی هوامو دارنو

رها میشن تو بغلم با همه قشنگیشون

انگاری که منو دارن ، تو همه زندگیشون

دستای مهربونشون، حلقه میشه رو گردنم

هی بیقراری می کنن ، واسه به رویا بردنم

مرز و حریم دستاشون ، لحظه به لحظه کم میشه

سهم دل تنگ منم ، یه سرزمین غم میشه

سر میذارن رو شونه هام ، با تموم وجودشون

این شونه های خستمم ، مهره واسه سجودشون

دست میکشن روی موهام ، لب میذارن روی لبام

هی می بوسن صورتمو ، چشم میدوزن توی چشام

چشامو من می بندمو ، غرق میشم توی غصه هام

چه لحظه قشنگیه ، سرخ میشه بازم گونه هام

ابرمه آلود چشام ، بغضشو خالی می کنه

کویر خشک قلبمو ، زمین شالی می کنه

اشک منو پاک می کنه ، دست خیالی غمام

بازم خدا رو شکر خدا ، تنها نبود این لحظه هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/55009کپی شد!
794
۳