دست رو دلم نزار رفیق

دست رو دلم نزار رفیق که خونه

خونه دلم فقط خدا میدونه

تازگیا هوای گریه دارم

خسته شدم حوصله ای ندارم

دلم گرفته از خودم بیخودم

اینروزا از زمونه عاصی شدم

رفیق خدا ، انگاری قهره با من

امید و آرزوم یه عمره خامن

این خونه واسم دیگه شوره زاره

هرکی میاد زخماشو جامیزاره

طعنه زنون میگن چقدر دوست داشت

از عشق و عاشقی واست کم نذاشت

خبرندارن که دارم میسوزم

با اینکه رفته میخوامش هنوزم

بیلم به سنگ خورده رمق ندارم

همین روزاست که دیگه کم میارم

https://www.academytaraneh.com/5473کپی شد!
1263
۶۸