ترانه های ِ بی غبار..

 

یه آسمون یه دل تنگ ** نوشته های ِ بی شمار

 خودکار ِبیک قلب ِ بزرگ ** ترانه های ِ بی غبار

*

بازم ادامه بدمش ** یاهشتا بندش کافیه؟؟

 ویرایش ُ ارسال ِ متن ** اینم برای ِ قافیه

 **************

 احساس ِ پاک،چشمای ِ تر ** نوشتن ِ یه اتفاق

 دعوت ُ نقد ُ کف زدن ** لایک کوبیدن با ارفاق

 

کارگاه ِ نقد،تدریس ِ عشق ** رسیدن ِ به آ خدا

 حرفی تو حرفا نیس دیگه ** بازم میگم فدا مدا

 **************

 تو این ترانه های ِ ناب ** دنبال ِ بهترین نباش

 بَذر ِ نگاتُ مشت کن ** رو تن ِ این قطار بپاش

*

 بازم نگاتو بـِـم بده ** مثــــه نـــگاه ِ پنجــــره

 اگه میخوای یادت باشم ** بهتر ِلایک یادت نره..

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5467کپی شد!
1616
۱۰۶