خواب

 امشب بازم تو خواب خوش مهمون ناخونده شدم
سری زدم به خونتون اما بازم رونده شدم
نمیدونم چرا دلت با دل من راه نمیاد
اخه چرا روی خوشت حتی تو خوابم نمیاد
من از تو چیزی نمیخوام فقط بهم نگاه بکن
چیزی نمیگم به خدا فقط یه بار صدام بکن
شنیدن اسم خودم شیرین از زبون تو
اسم من صدا بکن بعدش اگه خواستی برو
حسرت یه لبخند تو بد جوری مونده به دلم
تو رویاهام واسم بخند تو خواب من بیا گلم
میخوام بکم عاشقتم اما تو فرصت نمیدی
هر وقت سراغ تو میام جواب رد بهم میدی
اخه بزار حرف بزنم بزار یه بار نگات کنم
من از تو چیزی نمیخوام بزار که جون فدات کنم
حتی تو خواب و رویاهام تو از دلم گریزونی
نمیدونم چیکار کنم تا من و لایق بدونی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/54214کپی شد!
963
۴۸