حوای سرگردون

سرگرم چی باشم وقتی دلم سرده…؟
وقتی نگاه تو دلواپسم کرده
سرگرم چی باشم حوای سرگردون…؟
سرگرم چشم تویا سیب این زندون…؟
سرگرم چی باشم تا غصه هات کم شه…؟
(تا خنده هات بازم امری مسلم شه)
حوای بی مهری بانوی بی تکرار
عاشقترم کردی با دیدنت هر بار
عاشقترم کردی قلبم گرفتاره
درگیره هر لحظه حتی خودآزاره
عاشقترم کردی آدم شدم با تو
حوای بی مهری دوس دارم حرفاتو
سرگرم چی باشم وقتی دلم سرده…؟
وقتی نگاه تو دلواپسم کرده
سرگرم چی باشم حوای سرگردون…؟
سرگرم چشم تویا سیب این زندون…؟

م.ب افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5302کپی شد!
1071
۴۶