دارم از عشق رد میشم

دلم رو زیر پات له کردی و رفتی

چی میشد حرف رفتن رو نمی گفتی

حالا که زندگیم ُ، زیر و رو کردی

حالا که خاطرم رو از دلت بردی

نمیخوام ازتو چیزی در دلم باشه

همون بهتر دلم ،تنهای تنها شه

تو که احساس پاکم رو نفهمیدی

برو روزی میاد تاوا نشو میدی

چقد اون شب بهم بی اعتنا بودی

چقدر غم دید م و،اما تو آسودی

نخواستی پیش تو باشم ،دیگه میرم

من از چشمای تو ،بد جور دلگیرم

دیگه میرم ،نگو که عاشقت میشم

دیگه دیره، دارم از عشق رد میشم

https://www.academytaraneh.com/51817کپی شد!
934
۱۸