توباید مال من باشی

تو بامن همسفر میشی دلت انگار آشوبه
همه دنیاگذشت ازمن همین که بامنی خوبه

نترس ازخیسی بارون،نترس از روزبارونی
خودم چترم کنارتو،تو زیر چتر مهمونی

تو وقتی بامنی انگار،کمی دلشوره میگیرم
واسه لمس نگاه توواسه این عشق می میرم

توباید مال من باشی تو این روزای بارونی
تواین تب لرزهای من،همون روزاکه میدونی

هوای بودنت بامن عجب حال خوشی داره
همین کوهی که می بینی توروتنهانمی ذاره

https://www.academytaraneh.com/50203کپی شد!
1908
۱۳۳