قاصدکــــ* (!!)

 قاصدکــــ* درسته که دنیا پر از خار و خسه

ولی پیغومت یه روز به گوشِ عاشق میرسه

قاصدکــــ* خدا کـریــمه ، فـکـر بارونُ نـکن

فـکـر سنگیــن شدنِ هـوایِ شمرونُ نـکن ..

قاصدکـــ* میخوام بگم کارت درسته به خدا

تو یه عاشقی ولی ، نه جنسِ عشق آدما

عـشــق تــو مقدّسه ، پیدا و پنهون نداره

دنیای تو بی ریاست، پستو و زندون نداره

قاصدکـــ* گریه نکن شب آینه بندون میشه باز

با گـُـلای اطلـسی بازم بــکــن راز و نــیــاز

قاصدکــــ* ساده نـبـاش اینــور و اونــورو بـپــا

هر کسی ساده باشه، سوژه میشه بین ماها

قاصدکــــ* نامهربونی واسه مـا غولی شده

خیـلی وقتـه همه چی ایـنـطرفا پـولی شده

قاصدکــــ* بــرو دعا کن که خدا رحمی کـُنـه

نکنــه خـارِ نگــاهــامـون تــو رو زخـمی کـُنـه

قاصدکــــ* تــا شکــمِ مـا آدمـا سیــر و پُره

کســی غصّــه واسـۀ قـاصدکا نـمی خوره !!

 

https://www.academytaraneh.com/498کپی شد!
1575
۶۴