خط و نشون

اگه شبهای منو ستاره بارون نکنی

توی حوض نقاشیم مهتابو مهمون نکنی

رو لحاف مخملم ستاره سنجاق نکنی

چپق تموم بدخواهامونو چاق نکنی

شبا وقت خوابیدن موهامو شونه نکنی

واسه من عروس رویاتو نشونه نکنی

من میرم تنها بشی

خواب بی رویا بشی

شب بی زنجره شی

شهر بی پنجره شی

وقتیکه دلم میگیره اگه  لوسم نکنی

یا منو بغل نگیری گاهی بوسم نکنی

جای من دفتر مشق هر شبو پر نکنی

با یه بوسه نون عاشقامو آجر نکنی

واسه جای ترکه ها ناظمو سین جیم نکنی

زنگ تفریح با من آلوچتو تقسیم نکنی

من میرم تنها بشی

خواب بی رویا بشی

شب بی زنجره شی

شهر بی پنجره شی

https://www.academytaraneh.com/45563کپی شد!
1098
۱۴