(گیلاسِ شکسته)

گریه اسونه سیگار روشنه
دنیا هی داره درجا میزنه

تمامِ خونه میچرخه دورم..
همه خوشحالن من سوتُ کورم

یه گیلاس تلخ کنارِ میزه
از چشام هر دم شبنم میریزه

اسمون انگار غرقِ بارونه
قمیشی برام بازم میخونه

صدا فوله رو ولومِ اخر..
گیلاس میشکونم با چشای تر

بی تو میرم تا بوسه ی جنون
تا رگه پاره، غلطیدنِ خون..

دیگه اسونه خودکُشی واسم
غرقِ در خونِ دستُ لباسم

امادم واسه وداعِ دنیا…
به تو میرسم اون ورِ ابرا…

ترانه:میلاد نمکیان

https://www.academytaraneh.com/45179کپی شد!
1004
۲۹