ستاره خاموش

خیلی تلخه که بفهمی رویاهات همش دروغه

فانوسِ دریایِ عشقت خیلی وقته بی فروغه

خیلی تلخه واسه عشق همیشه رودخونه باشی

اون همیشه مثه دریا تو پی بهونه باشی

خیلی تلخه بی تو موندن تو شبایِ بی ستاره

خیلی تلخه با تو موندن با یه قلبِ پاره پاره

خیلی تلخه توی قلبت گل عشقُ کاشته باشی

اما تا آخر دنیا دستاشُ نداشته باشی

خیلی تلخه که ستارت دیگه هیچ برقی نداره

دیگه عاشق بودن تو واسه اون فرقی نداره.

https://www.academytaraneh.com/4430کپی شد!
1031
۱۲