دعای تحویل دل

تب تند تن شب ، تو دل چشم انتظار
انعکاس یه دعا ، رو لب خیس بهار

نوروز هرروز عشق بی تو چراغون نمیشه
برج تلخ دلهره بی تو ویرون نمیشه

کجای قصه ی سال ، تحویل دلم میشی
تقویم نبودتو با قلم خط می کشی ؟

چشام از کدوم مسیر روی ماتو ببینه ؟
یا کی اون جلوه گریت می شینه تو آینه ؟

نذر نبض خواستنت
آرزوی دیدنت
شوق پیدا کردنت
شده لمس بودنت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4415کپی شد!
1124
۲۴