اولین عیدم ، کنارت…

 

 

چه خــــــوبه اولین عیــــــدم کنــــارت

چه آرومـــــه نگــــــــــاه بی قــــــرارم

همیــــن که لحظه ی تحویل امســال

حضــــــــور گرمتــــــو دارم کنــــــــارم

 

یه کم از من جدا شی خوبه واســـم

نذار اینقـــــدر غــــــرق زندگـــی شم

بذار تمــــــــرین کنـــم نبـــــــودنت رو

یه کم ، کم شو یا کم کم بیا پیشـم

 

بذار عــــــادت کنم بی دستــای تـو

توو دنیـــــای بدون تــــــو بمــــــــونم

بذار عـــــــــادت کنم پیشم نباشـی

بتــــــونم لحظه هامـــــــــو بگـذرونم

 

حضـــــورت زندگـــــی داده به دنیــــام

به این سبـــــزه به آیینه به این فــــال

به احساسات ماهی گوشه ی تـُـنگ

به این هفت سیـــن رویایی امســـال

 

° ¤ ° ::..:: حضــــورت زندگـــ ــ ــ ــی داده به دنیـــام… ::..:: ° ¤ °

 

https://www.academytaraneh.com/43154کپی شد!
1173
۳۳