بارون

سلام
فقط برای شروع اینو میزارم
نقد کنید لطفا
هـــــــوا.هـــــوای بارونه
دلــــم داغونــه داغونـــه
دلم تنگه واسه چشمات
بگـــو.کی میرسی خونه

بگـــــو.دل تنگ دل تنگم
بگو.نیستی و من سنگم
اره بازم شــــــــدم تنها
بگــــــو.با مرگ میجنگم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: