تحویل سال برام تویی

دلم چه بیقرارته / نگام همش دنبالته
قلبم تو انتظارته / لبام توحس وحالته

دلم همیشه عاشقه / رنگ گل ِ شقایقه
شمعدونیا اطلسیا / تولحظه هام دقایقه

تحویل سال رفتی کجا / دلم میره به اصفهان
دنبال تو میگرده باز / تهران وزنجان ،آبادان

سرت روشونه ی کیه / دلت دیوونه ی کیه
شبا توخونه ی کیه / بگو بهونه ی کیه

تحویل سال برام تویی / روزی که لبهات وابشه
اسم منو یه حس خاص / تووی نگات صدا بشه

https://www.academytaraneh.com/41736کپی شد!
922
۱۴