خائن

چش ِ کی توی چشماته ؟

که اینجوری پریشونم؟!

به یاد ِ اونهمه لبخند

هنوزم توی این خونه م

همش دلشوره دارم که

توو این روزا کی باهاته

اگه نیستم کنار ِ تو

کی بوسه ش روی موهاته !

توی خواب و توو بیداری

چشام از غصه می باره

کمی خسته کمی تنها

شدم بیتاب و آواره

هنوزم خیلی بیرحمی

نگو با غصه درجنگی

نگو دائم پریشونی

تو هروزت به یک رنگی

چش ِ تو ، توی چشمامه

توو فکر ِ عشق ِ دیروزی

از اینکه اون ولت کرده

هنوزم داری می سوزی . . .

 

پ.ن : این ترانه رو با نهایت نفرت تقدیم می کنم به کسی که چشمش توی چشمم بود و فکرش …

https://www.academytaraneh.com/38940کپی شد!
891
۳۴