پشیمونم

ازاین احساس نمی ترسم که دنیامو گرفت آسون
تو از حالم نمی فهمی شدم دیوونه و گریون
تو این لحظه سراغت رو نمی بینی نمی گیرم
دیگه حتی برای تو یه لحظه هم نمی میرم
پشیمونم از احساسی که با تو تازه پیدا شد
دل تنهامو می بینم که با عشق تو رسوا شد
پشیمونم از اون وقتی که با حرفای تو رفتم
پشیمونم از اون روزی که با تو رازمو گفتم
آخه می ترسم حس تویه روزی کار بده دستم
که رسوا شم توی دنیا از احساس تو می ترسم
فقط با دیدنت اینبار خلاصه می کنم عشق رو
تو هم همرنگ این روزا فقط از پیش من برو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3889کپی شد!
994
۴۰