خدا کنه

خدا کُنه یه روز بیاد

که غصه ها تموم بشه

سینه ی سوخته از فراق

دوباره باز آروم بشه

خدا کُنه یه روز بیاد

که من به جای اشتباه

بیام کنارت بشینم

برای جبرانِ گناه

خدا کُنه یه بار دیگه

دریای دل آروم بشه

بیام برای معذرت

خدا کُنه که روم بِشه

پاورقیِ قصه هام

بهونه ی شعرایِ من

بارونِ خاطراتِ تو

میباره رو لبایِ من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: