همون بارون

همون بارون ,همون کوچه

دلم تب دارو داغونه

نفس توسینه زنجیره

دلم بی تو نمیمونه

چه تقدیری ,چه دنیایی

بگو این قصه کابوسه

بیا بیدار کن قلبی

که سنگر قبر می بوسه

چه بغضی داره این روزا

چه دنیا بی تو دلگیره

کمی حس کن منو جونم

کسی که بی تو می میره

فقط شب مونده از دنیا

همه تاریکی محضه

بیا بازم نگاهم کن

نگاهی قد یک لحظه

همون بارون همون کوچه

دلم تب دار و داغونه

نفس تو سینه زنجیره

دلم بی تو نمی مونه

۹۱/۰۳/۰۳

https://www.academytaraneh.com/3429کپی شد!
956
۱۱