مجردی (بمناسبت روز مرد)

کاش خدا شکل زمین ، کره واسه زنها میساخت
یا تورو برای من ، شبیه لیلا نمیساخت

گرچه که خنده میکنم ، دل شده یه کاسه ی خون
لب کارون چه گلبارون ، میخوای بمون میخوای نمون

عاشقی اقتصادی نیست ، عکستو پاره میکنم
منو دیگه سیاه نکن ، ذغال فروش شهر منم

اوووف چقد فک میزدی ، پشت موبایل نیمه شبا
جون اون بابات برو ، برای من سوسه نیا

اه چقد زننده بود ، همش میگفتی بلدم
روی حرفات بیخودی ، هی مهر تایید میزدم

تویه هر مسیج تو ، هزار و صد افاده بود
بیچاره این دل من ، که دل به عشقت داده بود

خدایی یه دس تره ، بدم بلدی پاک کنی ؟
یا میخوای دقم بدی ، زود منو زیر خاک کنی

آی منم یه بی خیال ، بگو الان کی پیشته
بیت واسه گام بالا بود ، قافیه کم بود ر ِ تِته

یه چیزی میگم بهت ، اینو به هیچکسی نگی
تو یه دست ویسکی دارم ، تو اون یکی عرق سگی

اونقده شادمو مست ، که احتیاجی به تو نیست
آی که بشکن بشکنه ، شیشه ی غم شکستنیست

انگار از دماغ فیل ، فقط تو افتادی زمین
من با این مجردی ، تو هم به پای من بشین

اونقده بشین بشین ، تا زیر پات علف در آد
پشت گوشتو دیدی ، اونوقت میام پیش بابات

ای خدا شکرت ازین ، بلا دیگه خلاص شدم
تو دلش عشقی نبود ، من پای اون پلاس شدم

آی که بشکن بشکنه
مجردی عشقو صفاست
تنهایی یه نعمته
معشوق با وفا کجاست؟
.
.
.
ادامه دارد…

https://www.academytaraneh.com/3419کپی شد!
858
۹