رفتی برگردی

هیچکی صدامو نشنید تو کوچه پس کوچه ی دل

هیچکی قبل رفتنم بهم نگفت نرو…  همسفره من

رفتی برگردی هنوزم جای خالیت رو دلم موند

قلب من از وقت رفتن موندشو با تنهاییاش خوند

بیتو ای ستاره ی من دل من اروم نداره

مرهم این دل تنهام مرگه چاره نداره……..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/33092کپی شد!
671
۷