بدون تو..

صدای ساز پیچیده توی خونه
رفتن تو براش شده بهونه
جات خالیه اینجا کنار دستام
عکسات شدن دلیلی واسه اشکام
اینجا میون اشک و دود سیگار
طرح چشات افتاده روی دیوار
دیواری که بدون تو خرابه
عکس چشات فقط برام عزابه
خسته تر از اونم که باز بتونم
از چشاتو عکس دیوار بخونم
چشمای تو برام شده بهونه
دلیل واسه اشکای عاشقونه
خدا خودش میخواست تو رو بگیره
میخواست که قلب من اتیش بگیره
عکس چشات ابیه روی اتیش
تو این شبای پر غمو تشویش
من تا قیامت منتظر میمونم
تو این اتاق از چشم تومیخونم

ساز من بدون تو بهانه گرفت چه برسد به من ………نفهمیدی هیچوقت….هیچوقت

https://www.academytaraneh.com/3168کپی شد!
897
۲۶