چن قطره بارون باش…

بارونتو رو شونه های من تلافی کن

بغضاتو خالی کن ببارون رو کویر من

زخمی ترین لوتم که ریشم داره می میره

چن قطره بارون باش، ماه بینظیر من

 بارونتو از چشمهای من ببار امشب

این حجم سنگین سیل میشه ابر غمگینم

کابوس این روزامو بشکن ناجی من باش

من دارم این شب ها فقط کابوس می بینم

چشماتو واکن بغضو از دنیات خالی کن

رویا به رویا زندگی مون داره میمیره

طرحی بزن این پرده از کابوس لبریزه

چیزی بگو حتی اگه گریه ات نمیگیره

گریه ت نمیگیره کجا ابراتو گم کردی

من قد یک پاییز غمگین اشک میبارم

فصلاتو سرکن توی این پاییز بامن باش

این آخرین بارون و کنج دنج افکارم

چن قطره بارون باش ماه بی نظیر من

از گریه لبریزم به روم آغوشت و وا کن

امشب تموم بغض هامو از تو می بارم

امشب دلم تنگه کمی پرگریه تر تا کن…

https://www.academytaraneh.com/31085کپی شد!
1333
۵۲