یه افتاق تازه

یه اتفاق تازه

سرچشمه ی ترانه ای تو این شب ترانه کش

صحنه ی خلق یک غزل، آغاز یک صدای خوش

قسمت بودن منی تو روزشمار زندگی

تا حس دوست داشتن من نگیره بوی کهنگی

یه اتفاق تازه ای برای از نو من شدن

در فرصت باقی عمر، هم سقف نسترن شدن

قسم به صبح دهکده هوای پاک بودنی

یه حس جادویی نو شبیه دل سپردنی

کنار دفتر غزل یه خوشه یاس خاطره

تلنگری مثل یه رعد به عمق ذهن پنجره

گم نبودی تو زندگیم تا تو رو پیدا بکنم

یا مثل یه غیر خودی توی دلم جا بکنم

رو پرچین نگاه تو کمین نشسته باورم

یک شبه مومنت شدم به غیر عشقت کافرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/30838کپی شد!
714
۸