فیلم ما

نقشمو سیاهی لشگر / زندگیمُ فیلم کردی
منو کات دادی و مونده / حسرتِ سکانسِ بعدی

تو منو بازی ندادی / کو دیالوگ و میزانسن؟
نقشِ من کی شرو(ع) میشه؟ / بگو دیگه بگو اکشن!

ما همون فیلمِ درامیم / که تهش تراژدیِ
واسه قهرمان شدن توش / عشق واژه ی بدیِ

فیلمِ ما خودت که دیدی / کارِ خاصِ نه کلیشه
فیلمِ ما حرفای دردِ /  دلیِ نه واسه گیشه

مهدی کامرانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/30622کپی شد!
929
۳۹