نمی خوام

نمیخوام دیگه واست قصه تنهایی بخونم

نمی خوام دیگه تو رو یه عشق رویایی بدونم

آخه این روزا دیگه اواز بی وفایی خوندن

یا که یک مجنونی رو ز وادی عاشقا روندن

یا گدا رو تووی شهر به جای پادشاه نشوندن

دل هر چی عاشق با نرسیدنا سوزوندن

شده حرف شب و روز همهء مردم دنیا

نمی خوام مثل اونا منم بشم راوی غم ها

نمی خوام بگم تو نیستی آتیش افتاده بجونم

نمی خوام دنیام تموم شه اخه من هنوز جوونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29854کپی شد!
1044
۲۰