چشمات

توو رویاهای من حتی
یه ردی از تو پیدا نیس
توو قلبم مونده یاد تو
توو قلبت یادم اما نیس
به یاد چشم بارونیت
شبا محتاج بارونم
به عشق دیدن چشمات
شبا بیدار می مونم
“مجتبی بشارتی”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2753کپی شد!
893
۲۵