مبارز

خنده گره گور و خنده بافنده

ابهام و ایهام و بهتِ تار تابنده

شک ِ سوال به جواب

هزاران سوال بی جواب

باور عشق و نفرتِ هماهنگ

مبارزه ی روز شباهنگ

دارا و ندار ، شک و یقین

غم و شادی ، دلقک غمگین

شعر و آواز و ساز دلقک

چشمای خون بار دلقک

هم دردی ِ دارا و ندار

صحبت نداشته ها و داشته ها کنار

آغاز و پایان راه رسیده

تماشای علتِ معلول دیده

سنفونیِ باران و ناودون

تماشای گل سرخ ایون

چشمای خسته از نگاه

انتظار دیدن صبحگاه

مبارز خسته از پایان دوبار ست

تصویر سکانس آخر ، تکرار دوبار ست

(۲ بیت بالای بیت آخر و بیت شعرو آواز و ساز اضافه شد)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/26435کپی شد!
899
۲۲