عشق ما

چشم حریص دنیا
دنبال عشق ما بود
هر جا که پامیذاشتیم
مُلک غریبه ها بود
—————
ترس از شبای دوری
از روز آشنایی
همراه قلب ما بود
تا لحظه ی جدایی
—————
***************
نفرین به این گذشته
این عمر رفته بر باد
از ذهن این زمونه
چه ساده رفتیم از یاد
***************
—————
سرنیزه ی زمونه
هر لحظه رو به ما بود
زخم زبون مردم
کابوس لحظه ها بود
—————-
نفرین به چشم شوری
که ما رو دربدرکرد
با کینه و حسادت
به عشقمون نظرکرد
—————
***************
نفرین به این گذشته
این عمر رفته بر باد
از ذهن این زمونه
چه ساده رفتیم از یاد
***************
—————

دانلود فایل صوتی

 

https://www.academytaraneh.com/2562کپی شد!
788
۱۸