ولنتاین

یاد خاطرات با تو کل روزامو پوشونده

دیگه خورشیدو ندیدم،نور تو چشم سوزونده

تو عزیزترین عزیز قلب تنهای من هستی

هنوزم دوست دارم من، با اینکه قلبو شکستی

حرفای قشنگ و خوبت مونده تو خیال خامم

رفتی و نگفتی تو عشق، واسه تو من چیکارم

توی هیستوری ذهنم تو فقط ستاره داری

روی بک راند اتاقم عکس تو به یادگاری

کل روزو من نشستم تا یه لحظه بشی آنلاین

هدیه هاتو پس گرفتی اینم از روز ولنتاین

https://www.academytaraneh.com/2541کپی شد!
898
۱۷