یه تیکه چوب…

یه شب از دست تو نابود میشم
میسوزم خاکستر و دود میشم
آخه تو زخمامو بیشتر میکنی
تو دروغ منو باور میکنی
به خدا من یه دروغم نازنین
یه دفه چهره ی زشتمو ببین
یه تیکه چوبم که قایقت شده
یه گدا گشنه که عاشقت شده…
یه شب از دست تو دیوونه میشم
با دل دیوونه همخونه میشم
تو نباید منو باورم کنی
از خدامه که تو پرپرم کنی

https://www.academytaraneh.com/2447کپی شد!
719
۶