به تو نمی رسم

به تو نمی رسم
این یه حقیقته
موندن بدون تو
عین مصیبته

می گن که فکرتو
از سر بدر کنم
تو دیگه رفتی و …
از تو حذر کنم

دست خودم که نیس
یاد تو با منه
فکر نبودنت
قلبم رو میشکنه

چند روز بگذره
تا به خودم بیام
عشق تو کهنه شه
دیگه تو رو نخوام

دلخوش به چی بشم
اینجا بدون تو
قسمت کنم باکی
بعدِ تو ، قلبمو

هیچکی بجز تو نیس
توی تصورم
من هرشبانه روز
از فکر تو پرم

به تو نمی رسم
این که مسلمه
اما بدون ، دلم
دریای ماتمه

حامد کاوه ئیان بهمن ۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/24448کپی شد!
749
۱۲