پروانه ی من

شادمونم ، با تو من چه مهربونم
در درونم ، شعله زد مهرت به جونم
عاشقونه ، نورِ ماهت زد زبونه
اون دیوونه ، رنگِ شیدا زد بهونه
می پرستمت عزیزم
از غم و دردت گریزم
به خدا دورت بگردم
یخ زده اشکایِ سردم
تو هُمایی ، از تو پرسیدم کجایی ؟
چه شبایی ، گم شدی از دیده هایی
هر چه گشتم شادمونه
تو که رفتی بی بهونه
بی خداحافظی رفتی
درِ شادیها رو بستی
تو غریبی ، دل پسندیدِ نجیبی
تو قشنگی ، یه گلی از همه رنگی
پر بزن پروانه ی من
بر دلِ دیوانه ی من
شادی کن در آسمونم
عمری رو با تو بمونم

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۱۸/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2410کپی شد!
700
۱۸