تاه بالی / چه گمراهم (ترانه ی عربی فارسی)

تاه بالی ،انتِ ورده کل حنانی
ما اجانی ، راح محبوبی او نسانی
دورت کل البلاد ، حشمت اهل العتاد
راح محبوبی ابعناد ، وین یا زهره زمانی
مالگیته ، تیهت درب المحنه
واشعلیته ، گلبی ابناره تهنه
اتسودنت و الطم علیه ، لاهو سلعه و اشتریه
محد ایدلینی بیه ، لا لگیته او لا لگانی
مرمرانی ، امن الفکر عگلی سبانی
عذبانی ، تیهت کل المعانی
ولک اهدیلک تحیه ، گول و ادلل علیه
اطلب الحد المنیه ، دونک الحب دهورانی

معنی :
چه گمراهم ، در گلِ عشقِ نگاهم
او نیامد ، می دونه که بی پناهم
همه جا دنبالتم ، بی صدا در یادتم
چرا لج بازی عزیز، دلبرا دیوانتم
تو کجایی، گلِ عشقِ بی وفایی
نور زایی ، دلم در آتش نمایی
سینه زد دردم به جان، ارزشی را ناگهان
نه نشانی دارمش ، هر دو گم گشته نهان
در تباهی ، با فکر و عقلت در تباهی
در عذابی ، معنی شد تو سر به راهی
یک هدیه دادمت ، بیا در دل خواندمت
دم مرگم تو بگو ، بی تو در غم بردمت

جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۱۵/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2180کپی شد!
935
۳۵