بیا دنیارو بسازیم

 بیا بازم بنویسیـــــــــم،اسممونو رو تن بــــــــاد

آخه پیر شده زمـــونه،برده خاطراتو از یـــــــــاد      

بگو تو گوش تبــــــــرها،قصه ی تلخ درختــــــا

خط بکش رو تن جاده،با نت خش خش برگـــــا
 

قصه گورو خبرش کن،که داره دیر میشه انگـار

نفسو پر بده شاید،گـــــــــر بگیره تن گیتــــــــار

 
بیا رو رسم زمــونه،رخت خوشرنگـــی بپوشیم

بیـــــا چشمه شیمو اینبـار،تو ترانه ها بجوشیم        

 
بیا توی شب و ظلمت،هدیه کــــن ماهو به دنیا

با یه چشمکه ستاره،زنده کن موجو تو دریــــا   

 
بیا بازم پر بگیریم،تا هنوز سحــــــــر تو راهه

مقصد ما شب عشقه،شاهدش روشن ماهــــــه     

قفسارو بیـــا وا کن،میلـــــــــه هارو بیا بشکن

بیـــــا تو شهر ستاره،ریشه ی ظلمتو بکــــــن

 

https://www.academytaraneh.com/2099کپی شد!
2043
۲۳