امام رضا

دلم درگیره یک حس عجیبه

همه دنیا شده با من غریبه

میون این هیاهو دل شکسته ام

به داد من برس آقا که خسته ام

می گن اینجا یه تیکه از بهشه

تو هر گوشه اش نشسته یک فرشته

پره از عطر تو بود و نبودم

یه عمره خونه کردی تو وجودم

یه ذره از خدا خواهش کن امشب

منو مهمون آرامش کن امشب

تو آغوش بزرگی داری آقا

کبوترها تو قلبت خونه کردن

تو هستی ضامن آهوی وحشی

فقیرا عمریه دورت می گردن

می گن پابوس تو حج فقیراس

کنار گنبد تو گریه گیراس

چشام تو معبد تو خیس خیسه

با اشک دلتنگیا مو می نویسه

نگاهم محو ایوون طلا ته

دل دلواپس من مبتلاته

می گن اینجا یه تیکه از بهشته

تو هر گوشه اش نشسته یک فرشته

آقاجون یک نگاه سادۀ تو

می شه پایانی رو دلواپسیهام

تو یک احساس بی پایان و امنی

پناهی تو هجوم بی کسی هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20331کپی شد!
1182
۱۸