دلم میخواد شاعر بشم

دلم میخواد شاعر بشم،از قفسم جدا بشم

دلُ به دریا بزنم ، فریادِ بی صدا بشم

دلم میخواد حرف بزنم ، از دردِ عاشقی بگم

 از تو و بوی پیرهنت ، از گلِ رازقی بگم

دلم میخواد تو شعر من، واژه ها رنگ تو باشن

پُر بشن از حرف تو و  بذر محبت بپاشن

دلم میخواد پرنده شم، تا اوج ابرا بپرم

بنشونمت رو بال شعر، تا ته دنیا ببرم

دلم میخواد با دست شعر، دست بکشم روی تنت

لباسی از جنس حریر، بشینه روی بدنت

دلم میخواد آینه شم، برای لمسِ بودنت

برای تکرار تو و  برای حسِ موندنت

دلم میخواد حکایتِ عشق ما موندنی بشه

مث ترانه یا غزل ، شعر ما خوندنی بشه

دلم میخواد شاعر بشم…•

https://www.academytaraneh.com/16690کپی شد!
2769
۳۸
۱